Kyoto Tour

Some of the many ladies wearing kimonos at Kiyomizu-dera Temple.

Close Window